pjjp 


──────◊──────
info

Word, image, sound and code. Things that were asleep in my mind and eyes, awaken for the world.


contact

Do you have some thoughts you want to share with me? An idea for collaboration? Write.

info

Słowo, obraz, dźwięk i kod. Rzeczy, które były uśpione w moim umyśle i oczach, rozbudzone dla świata.


kontakt

Masz przemyślenia, którymi chcesz się ze mną podzielić? Pomysł na współpracę? Napisz.


 ▲ 

──────◊──────