Mock–up wykonany na potrzeby projektu platformy e–learningowej, będącego pracą grupową w ramach warsztatów z metodologii Design Thinking. Warsztaty odbyły się we współpracą z Politechniką Gdańską na przełomie 2014 i 2015 roku.

Mock–up został wykorzystany do przeprowadzenia badań usability.