Napisane w języku GDScript na silniku Godot Engine. Stworzone na potrzeby lekcji fizyki/przyrody.

loser

Pierwszy quiz. Tematyka: astronomia. Pytania zgrupowane w trzy kategorie punktowe, z każdej kategorii pytania są losowane bez zwracania. Ograniczony czas na każdą odpowiedź. Punktacja drużyn/zawodników nie została zaimplementowana dla elastyczności prowadzenia quizu na zajęciach z dowolną liczbą uczestników.

fizquiz

Drugi quiz, tym razem bardziej ogólny (bo na przyrodę) oraz dla odmiany typu abcd (jakby Milionerzy?) — 30 pytań losowanych aż do wyczerpania puli. Bardziej dopracowany wizualnie i strukturalnie. Z punktacją ta sama historia.