Dziękuję za zaproszenie
Szalenie to szlachetne
I niechętne

Lubię Cię, lecz kiedy przyjdzie
Co do czego, miej mnie
Za wymówionego

Powody, okoliczności
Wyższe konieczności
Ponawymyślałbym
Choroby ciała
Nadmiary zadań

Uprzejmie odmawiam
Udawania


31 sierpnia – 30 września 2019