Zamykam kopertę — nie ma odbiorcy
List przyjmą i odczytają
Chętne języki płomieni

Ogrzeję sobie dłonie.


12/13 lipca 2014